Parafudr elektrik tesisatında yer alması gerekn önemli bir elemandır. Çünkü elektrik tesisatı bulunan her yerde kaza tehlikesi bulunuyor. Özellikle yıldırım gibi yüksek voltaj akımlarından sistemleri korumak son derece önemli. Tesisatın bulunduğu binada ve çevrede paratoner olsa da bu durum tehlikeleri önlemek için tek başına yeterli değil. Elektrik şebekesinin, şebekeye bağlı olan tesisat ve eşyaların zarar görmesini önlemek için parafudr kullanmak gerekiyor.

Parafudr Nedir?

Voltaj gerilimini azaltmak ve topraklamak için kullanılan bu cihaz, paratoner ile benzer bir işleve
sahip. Tıpkı paratoner gibi, yıldırımdan gelen yüksek akımı toprağa iletiyor. Diğer yandan, elektrikli
sistemlerin çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Ancak donanımın tanımını yapabilmek ve çalışma
prensibini anlayabilmek için aralarındaki fark hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Parafudr örneği

Parafudr örneği

Parafudr ile Paratoner Arasındaki Fark Nedir?

Paratoner, binaların dış kısmına yerleştirilir. Yıldırımı çekip doğrudan toprağa iletir. Gökdelenlerin,
yüksek binaların tepesinde paratoner görmek mümkündür. Parafudr ise iç sistemlere yerleştirilir ve
voltajı toprağa iletmekle birlikte, elektrik tesisatının bu voltajdan etkilenmesini önler. Yani yalnızca
topraklama işlevi görmez, aynı zamanda şebekede voltaj regülasyonu da sağlar.

Diğer yandan, bütün çeşitleri iç sistemlere monte edilmez. Örneğin elektrik direklerinde ve
iletişim tesislerinin dış kısmında bulunan yüksek akım tutucu parafudrların kendi paratonerleri vardır.
Bazı parafudrlar, paratonere bağlı veya kendi paratonerlerine sahip olarak çalışırlar. İletişim
tesislerinde, tren yollarında ve elektrik iletim tesislerinde genellikle bu türü kullanılır.

Parafudr Neden Gereklidir?

Yıldırım tehlikesi, elektrik sistemleri için her zaman geçerlidir. Genellikle söylenenin aksine, paratoner
olan bölgelerde bu tehlike tamamen bertaraf edilmiş değildir. Çünkü yıldırım bölgedeki iletkenlere
göre bölünerek farklı yerlere nüfuz edebilir. Dolayısıyla, binaların her zaman yıldırım çarpması riski
altında olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu voltajı yönlendirebilmek de son derece önemlidir.
Bir binada bu cihazdan olmadığı takdirde, voltaj akımını topraklayacak ve tesisatı koruyacak hiçbir şey
bulunmayacaktır. Bu cihaz apartman ve iş hanlarında bu yüzden ana panoda ayrıca voltaj girişinde
bulunur. Diğer yandan, elektrik tesisatı olan her yere güvenlik için bu cihazın donanımını kurmak
gerekir. Bu sadece voltajı topraklamak için değil, sistemlerin çalışmasını sürdürmesini sağlamak için
de önemlidir.

Parafudr Tek Başına Yeterli Mi?

Aşırı yüksek akım durumlarında yeterli gelmeyip yanabilir.  Parafudr yerine ya da ek olarak aşırı gerilim sönümleyici Trimbox kullanılmalıdır. Trimbox çok daha yüksek akımları engelleyebilmektedir.